Ohjeet2019-08-16T12:26:22+03:00

OHJEET

Tutustu MtechMapin käyttöön oheisilla ohjevideoilla. Katso myös ohjeartikkelit.

Hakutoiminto

Miten käytetään MtechMap -CRM-sovelluksen hakutoimintoa? Miten asiakkaan tiedot haetaan järjestelmästä? Miten asiakkaan sijainti haetaan kartalta?

Käyttäjän sijaintiin kohdistaminen ja lassotoiminto

Miten käytetään MtechMap -CRM-sovelluksen kohdista-painiketta ja lassotoimintoa? Miten kohdistetaan karttanäkymä käyttäjän sijainnin mukaiseen paikkaan? Miten kartalta valitaan joukko asiakkaita lassotoiminnon avulla?

Asiakkaalle soittaminen

Miten MtechMap -CRM-sovelluksesta soitetaan asiakkaalle?

Muistiinpanojen lisääminen

Miten MtechMap -CRM-sovellukseen lisätään muistiinpanoja tietyn asiakkaan kohdalle?

Navigointi asiakkaan luokse

Miten MtechMap -CRM-sovelluksen avulla navigoidaan tietyn asiakkaan luokse?

Mobiiliversion ohjeet

Valikko

Valikon saat avattua valitsemalla sovelluksen alareunasta valikkokuvakkeen, joka on korostettu harmaalla:

Valikkokohdassa Karttamerkkien värit laajentamalla valintaa painamalla voit valita, näytetäänkö kartan värit asiakasryhmien vai alueiden mukaisesti.

Kohdassa Asiakasryhmät kartalla laajentamalla valintaa painamalla voit valita, mitkä asiakasryhmät näytetään kartalla. Valitsemalla saat asiakasryhmän näkyviin tai pois näkyvistä. Huomaa, että jos yhtään aluetta ei ole valittuna aktiiviseksi, myöskään yhtään asiakasta ei näy kartalla.

Jos asiakasryhmä on valittuna, sen tunnuksena on jokin väri kuten . Mikäli olet valinnut Karttamerkkien värit-valinnassa värityksen alueiden mukaan, asiakasryhmän värinä on harmaa .

Lassotyökalun käyttö

Paina lassopainiketta 

Paina sen jälkeen kartalle vähintään 3 pistettä, joiden rajaamalle alueelle mahtuu haluamasi asiakkaat 

Voit myös yhdistää pisteet, jolloin lasso valitsee automaattisesti ne asiakkaat, jotka jäävät näiden viivojen sisälle.

Kartan oikeasta alalaidasta löytyvät kolme näppäintä

Ylin poistaa edellisen pisteen, keskimmäinen sulkee lasson tallentamatta missä piirtämäsi alue oli ja alimmalla hyväksyt valinnat.

Jos laitoit lasson pisteet yhteen tai valitsit hyväksy, sen sisällä olleet asiakkaat näkyvät listana.

Jokaisen asiakkaan perässä on nuoli, josta saat asiakkaan tiedot auki. Painamalla sitä saat tiedot auki ja pystyt soittamaan asiakkaalle, lisäämään asiakkaalle muistiinpanon, navigoimaan asiakkaan luokse käyttäen omaa oletusnavigointisovellustasi sekä näyttämään asiakkaan sijainnin kartalla.

Voit poistua lasson tuloksista painamalla näppäintä alapalkissa 

Kalenterin avaus ja uuden tapahtuman luonti

Kalenteri avautuu painamalla kalenteripainiketta.

Painamalla painiketta ”Uusi ” pääset uuden tapahtuman luontiin.

Uusi Tapahtuma -lomakkeen pakolliset kentät on merkitty * -merkillä. Niissä kohdissa sinulla täytyy olla tietoa, muuten et pysty tallentamaan tapahtumaa.

Kun valitset ”alkaa” pystyt samalla kertaa asettamaan alkamis- ja päättymispäivämäärän.

Valinnan aktivoimalla kalenteriin tulee mahdolliseksi useamman päivän tapahtumat. Valinta automaattisesti ehdottaa seuraavaan päivään, mutta jos haluat luoda pidemmälle aika välille, valitse ensin aloituspäivä uudelleen sen jälkeen valitse päättymispäivämäärä.

Valintaan asetetaan alkamisaika ja päättymisaika.

Valinta asettaa alkamisajaksi 08:00 ja päättymisajaksi 17:59

Näiden jälkeen valitse ”Ok”, jolloin ajat päivittyvät ”Uusi Tapahtuma” lomakkeeseen.

Tämän jälkeen voit linkittää asiakkaan painamalla 

Voit hakea linkitettävän asiakkaan tämän jälkeen listalta, ja palata takaisin uuden tapahtuman luontiin yläoikeassa kulmassa olevalla takaisin -painikkeella 

Otsikko ja Kuvaus ovat vapaamuotoisia tekstikenttiä, mutta otsikossa on pakko lukea jotain.

Voit vielä halutessasi lisätä muistutuksen vetovalikosta jossa lukee ”Ei muistutusta”. Voit valita jonkin valmiiksi asetetuista ajoista tai luoda oman vapaavalintaisen ajan.

Sen jälkeen voit painaa ”Ok”, joka tallentaa tapahtuman tai peruuttaa tapahtuman luonnin.

Asiakasmuistiinpanon luonti

Asiakasmuistiinpanon saa auki kahta kautta, joko asiakaslistasta tai kartasta merkkipallon kautta.

Valitsemalla kartalta pallon pääset asiakkaan lisätietoihin

Muistiinpanon luontiin pääset painiketta painamalla

Pääset muistiinpanon luontiin myös asiakaslistasta valitsemalla asiakkaan ja kyseisen asiakkaan kohdalla painamalla  saat lisätiedot auki, josta löytyy painike. Sitä painamalla pääset lisäämään asiakkaalle muistiinpanon.

Muistiinpanoikkunassa on vapaa tekstikenttä, johon voit syöttää halutun muistiinpanon. Huomaa että kyseisessä tekstikentässä täytyy olla tekstiä, muuten muistiinpanon lisäys ei onnistu.

Valitsemalla Tallenna tallennat uuden muistiinpanon ja Peruuta painike sulkee uuden muistiinpanon luonnin tallentamatta muistiinpanoa, ja myös tyhjentää tekstikentän.

Sen jälkeen näet Muistiinpanon.

”Testi tapahtuma.” kohdalla on kirjoittamasi teksti. Lisäksi perässä kuka loi tapahtuman ja sen jälkeen päiväys koska muistiinpano on luotu. Tämä mahdollistaaa Asiakkaan muistiinpanojen näkyvyyden kaikille samassa organisaatiossa oleville, jotka näkevät kyseisen asiakkaan.

Viimeisenä on roskakorikuvake, jolla voit poistaa muistiinpanon.

Muistiinpanon luonti

Paina Muistiinpanopainiketta 

Sitten pääset uuden muistiinpanon luontiin.

Muistiinpanossa on vapaa tekstikenttä, johon voit syöttää halutun muistiinpanon. Huomaa että kyseisessä tekstikentässä täytyy olla tekstiä, muuten muistiinpanon lisäys ei onnistu.

Valitsemalla Tallenna tallennat uuden muistiinpanon ja Peruuta-painike sulkee uuden muistiinpanon luonnin tallentamatta muistiinpanoa, ja myös tyhjentää tekstikentän.

Sen jälkeen näet Muistiinpanon.

”Testi tapahtuma.” kohdalla on kirjoittamasi teksti, jonka jälkeen päiväys koska muistiinpano on luotu.

Viimeisenä on roskakorikuvake, jolla voit poistaa muistiinpanon.

Uuden asiakkaan luonti

Asiakkaan luonti lomakkeen saat auki

painiketta painamalla.

Voit valita, että asetatko asiakkaan kartalla missä hän sijaitsee tai kirjoittaa osoitteen sille merkityille riveille.

Painikkeella pääset kartalle, johon voit asettaa merkin missä asiakas sijaitsee ja sen jälkeen sovellus palauttaa sinut takaisin lomakkeeseen, johon sovellus on automaattisesti asettanut nyt osoitteen.

Nimikenttä on vapaamuotoinen tekstikenttä, johon sinun pitää asettaa asiakkaan nimi.

Sen jälkeen sinun pitää asettaa asiakasryhmä mihin kyseinen asiakas kuuluu tai luoda asiakkaalle uusi asiakasryhmä painamalla  painiketta, jolloin tekstikenttä avautuu vetovalikon tilalle. Tähän kirjoitat haluamasi asiakasryhmän nimen ja siirryt seuraavaan kohtaan.

Sen jälkeen aseta myyntiedustaja.

Seuraavaksi lomakkeessa näkyy osoite ja voit tarkistaa onko osoite oikein, jos asetit osoitteen kartalta.

Jos et asettanut osoitetta kartalta voit asettaa osoitteen kirjoittamalla. Kaikki osoitekentät ovat pakollisia Osoite, Postinumero ja Kaupunki.

Sähköposti, Puhelinnumero, Internetsivu, Yhteyshenkilö, Yhteyshenkilön sähköposti ja Yhteyshenkilön puhelinnumero ovat kaikki vapaa muotoisia kenttiä, jotka voit halutessasi täyttää.

Sen jälkeen voit tallentaa tai tyhjentää lomakkeen, jos tallennat, palaat takaisin aloitus näkymään ja uuden asiakkaan pitäisi nyt näkyä kartalla.

Työpöytäversion ohjeet

Jos olet ylläpitäjä, näet työpöytäversiossa vasemmassa yläkulmassa painikkeen .

Painamalla tätä avautuu selaimeesi sivu, jolta pystyt poistamaan kaikki asiakkaat, tuomaan asiakaslistan excel-taulukkona tai viemään olemassa olevan asiakaslistan, yhteyshenkilöt tai lisätiedot kantaan, jonka jälkeen ne näkyvät sovelluksessa.

Kun haluat viedä sovellukseen excel-tiedoston paina painiketta , josta valitset mitkä tiedot haluat viedä kantaan. Voit viedä excel-muodossa seuraavia tietoja:

  • asiakastiedot (ns. pohjatiedot kuten asiakkaan osoite- ja yhteystiedot)
  • yhteyshenkilötiedot (voit määrittää asiakkaille useamman yhteyshenkilön)
  • lisätiedot (voit viedä lisätietoina haluamaasi numeerista tietoa asiakkaistasi, otsikko-arvo -tietopareina)

Valittuasi, mitä tietoja haluat viedä paina  painiketta, jolloin siirryt seuraavaan vaiheeseen jossa valitset haluamasi excel-tiedoston.

Voit käyttää tietojen viennissä muista järjestelmistä saamiasi excel-tiedostoja. Mikäli haluat aloittaa asiakastietojen kirjaamisen ”puhtaalta pöydältä” tyhjään excel-pohjaan, suosittelemme käyttämään valmiita excel-pohjiamme. Voit ladata ne sivun yläreunasta tai verkko-osoitteesta https://www.mtechmap.fi/oppaat/

Kun valitset tiedoston voit joko vetää tiedoston suoraan kansiosta tuohon laatikkoon tai painaa ”Valitse tiedosto” -painiketta jolloin pystyt hakemaan tiedoston tietokoneeltasi. Kun olet saanut tiedoston lisättyä paina ”Lähetä tiedosto”. Huomaa, että voit lisätä vain yhden tiedoston kerrallaan.

Tämän jälkeen   painike ilmestyy ja pääset vaiheeseen, jossa yhdistetään excel-tiedoston sarakeotsikot MtechMap-sovelluksen ymmärtämiksi tiedoiksi. Jos käytit valmista excel-pohjaa, kaikki tiedot ovat automaattisesti asetettu oikeille kohdilleen. Listauksen vasemmalla puolella näet kaikki sarakkeet, mitä sinulla on käytössä excelissäsi. Vieressä oikealla puolella valitaan alasvetovalikosta oikea tieto, mihin sen yhdistetään sovelluksessa.

Kun kaikki tiedot on valittu paina  painiketta. Tämän jälkeen MtechMap lukee excel-tiedoston ja tuo tiedot sovellukseen käytettäväksi. Riippuen tuomasi tiedoston koosta, tiedoston vienti kestää jopa useita minuutteja.

Tältä sivulta voit seurata tiedoston edistymistä, tarkastella tuontihistoriaa sekä tarvittaessa ladata virhelokit jos tietokentissä on virheitä. Lokitiedoston avulla pystyt helpommin paikantamaan kyseisen virheen.

Jos haluat palata hallinnan etusivulle tuodaksesi uuden tiedoston, paina painiketta . Jos haluat poistua hallintasivulta, valitse sivun ylävasemmalta ”Takaisin kartalle” -linkki.

Hallinnan etusivulla on vielä kolme painiketta:

  • Tuontihistoria, josta näkyy viemäsi tiedostot ja niiden mahdolliset virhelokit. Voit myös ladata sieltä vanhat viemäsi tiedostot.
  • Lataa asiakastiedot, jolla voit tuoda tietokoneellesi sovelluksessa sillä hetkellä olevat asiakastiedot excel-tiedostona
  • Poista kaikki tiedot, jolla voit tyhjentää kaikki asiakastietosi sovelluksesta. Huomaa, että sovellukseen jää kuitenkin kaikki tapahtumat ja henkilökohtaiset muistiinpanot. Mahdollisista tapahtumista poistuu kuitenkin asiakkaan linkitys jos sellainen oli olemassa. Jos painat ”poista kaikki tiedot” aukeaa varmistusdialogi, jolloin poisto tulee hyväksyä painamalla ”Kyllä. Poista kaikki asiakkaat”, tai perua valitsemalla ”Ei.”

Asiakaslista ja haku

Asiakaslistan ja asiakkaista haun saat auki painamalla 

Asiakkaista haun kirjoitus aukeaa automaattisesti, kun avaat haun. Hakeminen toimii siten, että kirjoitat osoitteen tai nimen alun, ei keskeltä.

Kun löydät etsimäsi asiakkaan painamalla asiakkaasta saat lisätiedot auki, ja samalla näet toimintopainikkeet tietojen alapuolella.

Ensimmäinen painike vie sinut laitteesi puhelutoimintoon ja täyttää valmiiksi asiakkaasi numeron, jolloin sinun tarvitsee enää valita soittaminen.

Toisesta painikkeesta pääset asiakkaan muistiinpanoihin, jotka sinä tai joku muu yrityksestäsi tai organisaatiostasi on lisännyt. Tästä painikkeesta on lisätietoja Muistiinpanot käyttöohjeessa.

Kolmas painike vie sinut Google mapin navigointiin, jossa voit valita lähtöpaikan ja aloittaa navigoinnin asiakkaasi luokse.

Neljäs painike näyttää asiakkaasi sijainnin sovelluksen omalla kartalla, sekä myös lisätiedot asiakkaasta.

Viides painike avaa asiakkaan muokkauksen ja poiston (poisto ainoastaan ylläpitäjä-käyttäjillä). Asiakkaan muokkauksessa on samanlainen rakenne kuin uuden asiakkaan luonnissa.

Kun haluat sulkea asiakaslistan paina asiakaslistan yläkulmassa olevasta painikkeesta. 

Asiakasmuistiinpanon luonti

Asiakasmuistiinpanon saa auki kahta kautta, joko asiakaslistasta tai kartasta merkkipallon kautta.

Valitsemalla kartalta pallon pääset asiakkaan lisätietoihin

Muistiinpanon luontiin pääset  painiketta painamalla, tai asiakaslistasta.

Sieltä valitsemalla asiakkaan ja kyseisen asiakkaan kohdalla painamalla saat lisätiedot auki, jossa painiketta  painamalla pääset lisäämään asiakkaalle muistiinpanoja.

Uuden muistiinpanon luonti-näkymässä on vapaa tekstikenttä, johon voit syöttää halutun muistiinpanon. Huomaa, että kyseisessä tekstikentässä täytyy olla tekstiä. Muuten muistiinpanon lisäys ei onnistu.

Valitsemalla Tallenna tallennat uuden muistiinpanon ja Peruuta painike sulkee uuden muistiinpanon luonnin tallentamatta muistiinpanoa, ja myös tyhjentää tekstikentän.

Sen jälkeen näet Muistiinpanon.

”Testi tapahtuma.” kohdalla on kirjoittamasi teksti. Sen perässä kuka loi tapahtuman ja sen jälkeen päiväys, koska muistiinpano on luotu. Tämä mahdollistaa asiakkaan muistiinpanojen näkyvyyden kaikille samassa organisaatiossa oleville, jotka näkevät kyseisen asiakkaan.

Viimeisenä on roskakorikuvake, jolla voit poistaa muistiinpanon.

Muistiinpanon luonti

Paina Muistiinpanot -painiketta kartan yläpuolelta

Painiketta 

painamalla pääset uuden muistiinpanon luontiin.

Luontinäkymässä on vapaa tekstikenttä, johon voit syöttää halutun muistiinpanon. Huomaa että kyseisessä tekstikentässä täytyy olla tekstiä, muuten muistiinpanon lisäys ei onnistu.

Valitsemalla Tallenna tallennat uuden muistiinpanon ja Peruuta painike sulkee uuden muistiinpanon luonnin tallentamatta muistiinpanoa, ja myös tyhjentää tekstikentän.

Sen jälkeen näet Muistiinpanon.

”Testi tapahtuma.” kohdalla on kirjoittamasi teksti ja sen jälkeen päiväys koska muistiinpano on luotu.

Viimeisenä on roskakorikuvake, jolla voit poistaa muistiinpanon.

Uuden asiakkaan luonti

Asiakkaan luontilomakkeen saat auki

painiketta painamalla, joka löytyy kartan yläpuolelta.

Voit valita, asetatko asiakkaan kartalla missä hän sijaitsee tai kirjoittaa osoitteen sille merkityille riveille.

Painikkeella pystyt laittamaan merkin kartalle, jossa asiakkaasi sijaitsee. Sovellus asettaa sen jälkeen osoitteen, postinumeron ja kaupungin automaattisesti.

Nimi-kenttä on vapaamuotoinen tekstikenttä, johon sinun pitää asettaa asiakkaan nimi.

Sen jälkeen sinun pitää asettaa asiakasryhmä mihin kyseinen asiakas kuuluu tai luoda asiakkaalle uusi asiakasryhmä painamalla  painiketta, jolloin teksti kenttä avautuu vetovalikon tilalle. Tähän voit kirjoittaa haluamasi asiakasryhmän nimen ja siirtyä seuraavaan kohtaan.

Sen jälkeen aseta myyntiedustaja.

Seuraavaksi lomakkeessa näkyy osoite ja voit tarkistaa onko osoite oikein, jos asetit osoitteen kartalta.

Jos et asettanut osoitetta kartalta voit asettaa osoitteen kirjoittamalla. Kaikki Osoite kentät ovat pakollisia: Osoite, Postinumero ja Kaupunki.

Sähköposti, Puhelinnumero, Internetsivu, Yhteyshenkilö, Yhteyshenkilön sähköposti ja Yhteyshenkilön puhelinnumero ovat kaikki vapaamuotoisia kenttiä, jotka voit halutessasi täyttää.

Sen jälkeen voit tallentaa tai tyhjentää lomakkeen, jos tallennat, palaat takaisin aloitusnäkymään ja uuden asiakkaan pitäisi nyt näkyä kartalla.

Myyntialueiden muokkaus

Huom! Myyntialueiden muokkausmahdollisuus on ainoastaan ylläpitäjä-käyttäjillä.

Kun haluat aloittaa myyntialueen muokkauksen paina painiketta , jonka jälkeen painike on aktiivinen ja se näyttää tältä  .

Sen jälkeen valitse alue. Kun sinulle luodaan käyttäjä, kaikki alueet ovat automaattisesti Helsingin päälle laitettuna. Kun alue on valittuna se näyttää tältä

.

Alueessa on valmiiksi asetettuja pisteitä, joita voit vetää haluamaasi sijaintiin painamalla vasemmalla hiiren näppäimellä. . Jos haluat lisää pisteitä ota viivasta muualta kiinni vasemmalle hiiren napilla, kuin valmiiden pisteiden kohdalta jolloin se luo uuden pisteen kun vedät sen uuteen kohtaan.

Jos haluat poistaa pisteitä paina näppäimistöltä Alt-näppäintä ja paina pistettä vasemmalla hiiren näppäimellä, jolloin piste poistetaan.

Kun olet muokannut myyntialueesi paina tallenna-painiketta . Muokkaustila menee pois päältä.

Kartan päällä olevat painikkeet

Kartan lähennys ja loitonnus

Voit lähentää   painikkeella tai loitontaa  painikkeella, jotka sijaitsevat kartalla. Samoin toimii hiirenrulla: eteenpäin rullaus lähentää ja taaksepäin rullaus loitontaa. Sitten on vielä siirreltävä palkki , joka ylöspäin siirrettäessä lähentää ja alaspäin siirrettäessä loitontaa.

Niiden jälkeen on kohdista painike , joka vie sinut kartalla siihen pisteeseen missä olet.

Lassopainike

Kun olet painanut lassopainiketta  paina sen jälkeen kartalle vähintään 3 pistettä, joiden valkaisemalle alueelle mahtuu haluamasi asiakkaat.

Voit myös yhdistää pisteet, jolloin lasso ottaa automaattisesti ne asiakkaat jotka jäivät näiden viivojen sisälle.

Kartan oikeasta alalaidasta löytyvät kolme näppäintä

Ylin poistaa edellisen pisteen, keskimmäinen sulkee lasson tallentamatta missä piirtämäsi alue oli ja alimmalla hyväksyt valinnat.

Jos laitoit lasson pisteet yhteen tai painoit hyväksy, sen sisällä olleet asiakkaat pitäisi näkyä sinulle listana ja asiakkaasta painamalla saat lisätiedot auki.

Painamalla asiakasta saat tiedot auki ja pystyt soittamaan asiakkaalle, lisäämään asiakkaalle muistiinpanon, navigoimaan asiakkaan luokse käyttäen omaa oletus navigointi sovellustasi ja näyttämään asiakkaan sijainnin kartalla. Jos menet asiakkaan muistiinpanoihin, soitat hänelle, navigoit hänen luokseen tai näytät asiakkaan sijainnin kartalla, et voi enää palata takaisin tuloksiin.

Voit poistua lasson tuloksista painamalla  painiketta listan yläkulmasta.

Jos olet ylläpitäjä, näet myös  tällä työkalulla voit muokata myyjiesi, myyntialueita. Tästä lisätietoja Myyntialueiden muokkaus-käyttöohjeessa.

Kokeile MtechMapia kuukausi veloituksetta. Kokeilujakson jälkeen 9,90 €/kk.
Aloita ilmainen kuukausi
Kokeile MtechMapia
Ota yhteyttä