Miten taklata myyntityön haasteet vuonna 2019?

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika kääntää katseet jo seuraavaan myyntivuoteen 2019. Tässä tekstissä käymme läpi kolme haastetta, joihin lähes jokainen myyjä on törmännyt – ja esitämme keinoja, kuinka nämä myyntityön haasteet voidaan taklata.

Mitkä ovat myyntityön haasteet nyt?

Myyntityö muuttuu, mutta tietyt haasteet pysyvät samoina. Myynnin muutos digitalisaation myötä tuo kuitenkin myös uusia haasteita mukaan.

  1. Myyntityön haasteena on usein se, että potentiaalinen asiakas ei tee päätöksiä, jolloin kauppaa ei saada maaliin. Myyjä voi kuluttaa rutkasti aikaa potentiaaliseen asiakkuuteen, ja lopulta kauppa jää saamatta, koska asiakas ei tee päätöstä.
  2. Digitalisaatio on tuonut mukanaan sen, että tietoa on saatavilla nykyään erittäin paljon ja asiakkaat pystyvät etsimään tietoa hyvin pitkään itse, ennen kuin edes kontaktoivat potentiaalisia yrityksiä tai menevät kauppaan. Myyjälle ei siis enää riitä se, että hän osaa kertoa vaikkapa tuotteen perusominaisuuksista, koska ne asiakas on luultavasti jo itse selvittänyt Internetistä: myyjän on tarjottava jotakin lisäarvoa asiakkaalle.
  3. Myyntityön haasteena voidaan nähdä myös se, että myyntityön tekijät kokevat hallinnon kuluttavan liikaa aikaa: raportoinnit ja lomakkeet vievät kallisarvoista myyntiaikaa ja ovat pakkopullaa myyjälle.

Miten myyntityön haasteita voidaan yrittää taklata?

  1. Miten saada asiakas tekemään päätös nopeammin? Jos asiakas empii, voi kyseessä olla se, että myyjä ei ole tarjonnut riittävän selkeää ratkaisua asiakkaalle eikä hän ymmärrä täysin tarjouksen arvoa. Myyjän tulee miettiä aina, miten voi kehittää omaa asiakastuntemustaan ja tarjota asiakkaalle juuri hänelle sopivaa ratkaisua. Myyjän tulee yrittää ymmärtää asiakkaan oikeaa tarvetta.
  2. Digitalisaation tuomaan muutokseen on pakko sopeutua. Yritysten on jaettava riittävästi informaatiota verkkoon, koska jos he eivät sitä tee, asiakas löytää ensimmäisenä kilpailijoiden sivut ja heidän tarjoamansa. Sen lisäksi myyjien täytyy sopeutua enemmän asiantuntijarooliin ja tarjota asiakkaille lisäarvoa työllään. Myyjän täytyy siis keskittyä entistä enemmän selvittämään ja hankkimaan tietoa, sekä ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa.
  3. CRM:n osalta haaste voidaan taklata melko helpostikin. CRM-järjestelmän ei pitäisi hankaloittaa myyjän elämää ja viedä aikaa myyntityöltä, vaan helpottaa sitä. Ratkaisuna tähän on CRM-järjestelmän päivittäminen sellaiseen järjestelmään, joka palvelee myyjän tarpeita ja helpottaa tämän elämää.

MtechMap on helppokäyttöinen CRM

MtechMap auttaa myyjää myyntityössä. Sen avulla myyjä näkee asiakkuudet kartalla ja pitää asiakastiedot helposti ajantasalla, koska muistiinpanot voi kirjata suoraan puhelimeen. Lisäksi sovellus auttaa suunnittelemaan reitin asiakkaalta asiakkaalle helposti. MtechMapin käyttöönotto sujuu helposti osoitteessa www.mtechmap.fi!

2018-12-19T18:00:28+02:0027.12.2018|