Kampanjasäännöt2019-01-02T14:58:21+03:00

ARVONTASÄÄNNÖT

Arvonnan säännöt

  1. Arvonnan järjestäjät

Mtech Digital Solutions Oy (jäljempänä myös ”järjestäjä”)

Yhteistyökumppani:
Sixt Oy

  1. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset henkilöt, jotka jättävät yhteystietonsa kampanja-aikana 1.11.-31.12.2018 Mtech Digital Solutions Oy:lle MtechMapin Tesla-kampanjan sivun (https://www.mtechmap.fi/kuukausiarvonta/) lomakkeen kautta. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

  1. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan yhteensä kaksi kertaa 3.12.2018 ja 2.1.2019 kaikkien kyseiseen päivämäärään mennessä arvontaan sääntöjen mukaisesti osallistuneiden kesken. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä arvonnan suorittamisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

  1. Palkinnot

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Tesla X 100D vuorokaudeksi arvonnan voittajan käyttöön. Auto on noudettavissa Sixt Oy:n toimipisteestä. Voittaja sopii suoraan Sixt Oy:n edustajan kanssa auton nouto- ja palautuspaikan.

  1. Palkintoihin liittyvät ehdot

Aika palkinnon käytölle on rajattu. 3.12.2018 suoritetun arvonnan palkinto tulee lunastaa joulukuun 2018 aikana ja 2.1.2019 suoritetun arvonnan palkinto tulee lunastaa tammikuun 2019 aikana. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli arvonnan voittaja ei voi vastaanottaa palkintoa kyseiselle ajalle, arvotaan uusi voittaja.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa kampanjamateriaaleista mahdollisesti löytyvistä painovirheistä tai niistä seuraavista seuraamuksista.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

  1. Muutosoikeus

Arvonnan järjestäjällä on oikeus muuttaa arvonnan sääntöjä, keskeyttää arvonta tai muuttaa arvontaa ilman erityistä ilmoitusta koko arvonnan voimassaolon ajan.

  1. Osallistujien tietojen käyttö

Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat luovuttavat henkilötietonsa suostumuksellaan henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 1 kohdan mukaisesti. Järjestäjä voi käyttää kilpailun voittajan nimeä, kotipaikkatietoa, mahdollisia kuvia ja kommentteja eri medioissa voittajan erillisellä suostumuksella.

Kokeile MtechMapia kuukausi veloituksetta ja senkin jälkeen vain 9,90€/kk hintaan.
Aloita ilmainen kuukausi