Millainen on hyvä myyjä?

Myynti ja näkemys myynnistä on muuttunut paljon viimeisen 20 vuoden aikana, kuten olemme blogissa kirjoittaneet. Edelleenkään ilman myyjiä ei synny kauppaa, sen tietävät kaikki. Ihmisillä on eri näkemyksiä siitä, millainen on hyvä myyjä: toiset tykkäävät aggressiivisemmasta tyylistä kuin toiset. Vaikka eroavia näkemyksiä hyvästä myyjästä löytyy, voidaan silti summata tiettyjä hyvän myyjän toimintatapoja.

Hyvä myyjä haluaa auttaa asiakastaan

Tärkein ominaisuus myyjässä on se, että hän haluaa aidosti auttaa asiakastaan. Tietysti myyjän perimmäinen tavoite on tehdä kauppaa, mutta pidemmällä tähtäimellä hyvä myyjä on aidosti kiinnostunut asiakkaan tarpeesta, koska tietää tyytyväisten asiakkaiden auttavan myös häntä itseään pitkällä tähtäimellä.

Hyvä myyjä on perehtynyt asiakkaan liiketoimintaan ja tuntee sen. Hyvä myyjä kuuntelee muuallakin kuin asiakastapaamisessa: hän on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta, ja voi hyödyntää tietämystään eri asiakkaiden kanssa.

Hän osaa ehdottaa asiakkaalleen uusia toimintatapoja

Osaava myyjä osaa räätälöidä asiakkaille ratkaisuja, joita he eivät edes tiedä tarvitsevansa, mutta myyjä näkee niiden hyödyt – ja osaa perustella ne asiakkaalle. Parhaimmillaan myyjä on kehittämässä asiakkaiden toimintatapoja yhä parempaan suuntaan.

Nykyään myyjä onkin asiantuntija, joka osaa löytää juuri kullekin asiakkaalle soveltuvat ratkaisut. Osaava myyjä ei tyrkytä samaa ratkaisua kaikille. Ja vaikka myynnissä olisikin vain yksi tuote, osaa myyjä perustella tuotteen eri asiakkaille heitä koskettavalla tavalla, koska eri asiakkaat voivat nähdä tuotteessa tärkeimpinä eri toiminnallisuudet.

Hän osaa viedä kaupan loppuun asti

Myyjän tehtävä on loppupeleissä kaupan tekeminen. Hyvä myyjä osaa viedä kaupan loppuun asti, eli hyvän myyjän on uskallettava ehdottaa yhteistyön aloittamista asiakkaalle. Haaste tulee siinä kohtaa, että sitä ei saa ehdottaa liian aikaisin, jotta hän ei karkota asiakasta aggressiivisella myyntitavallaan. Oikea-aikainen klousaaminen onkin hyvän myyjän taidoista yksi tärkeimmistä, ja hyvä myyjä osaa viedä asiakasta pikkuhiljaa kohti kaupan solmimista.

Me kaikki olemme myyjiä jollain tapaa

Lisäksi täytyy muistaa, että myyjä ei ole vain se henkilö, jonka tittelissä lukee myyjä. Myyjänä voidaan nähdä oikeastaan kuka vain, joka myy ajatuksiaan eteenpäin ja haluaa vakuuttaa vastapuolen omasta näkemyksestään.

2018-11-27T09:40:03+03:0020.11.2018|