Asiakkuuksien johtaminen ja hyvän CRM-järjestelmän merkitys

Ilman asiakkaita yrityksellä ei ole mitään. Asiakkuuksien johtaminen on haastavaa – siinä riittää kehitettävää käytännössä jokaisella yrityksellä. Miten asiakkuuksia johdetaan parhaalla mahdollisella tavalla? Entä miten hyvä CRM-järjestelmä tukee myyjää ja johtoa asiakkuuksien johtamisessa?

Asiakkuuksien johtaminen on strategista työtä

Asiakkuuksien johtaminen tarkoittaa käytännössä samaa kuin asiakkuudenhallinta eli CRM. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Asiakkuuksien johtaminen on laaja kokonaisuus. Käytännössä asiakkuuksien johtamisen tavoitteena on tunnistaa strategisesti merkittävät asiakkuudet ja selkeyttää asiakasrakenne, asettaa asiakkuuksiin liittyviä tavoitteita ja laatia suunnitelma toimenpiteistä erilaisten asiakkuuksien kehittämistä varten. Sen jälkeen toimenpiteet täytyy toteuttaa ja lopuksi niitä täytyy kehittää eteenpäin. Suunnittelu, tekeminen ja kehitys ovat siis avainasemassa asiakkuuksien johtamisessa.

Asiakkuuksien johtamisessa täytyy pohtia myös sitä, palveleeko yritys asiakkaitaan oikeissa kanavissa, eli niissä, missä asiakas on ja haluaa palvelua. Asiakassuhteessa tärkeintä on se, että se luo lisäarvoa suhteen molemmille osapuolille.

Hyvä CRM-järjestelmä auttaa asiakkuuksien johtamisessa

Jotta asiakassuhdetta voidaan johtaa hyvin ja kehittää eteenpäin, täytyy asiakkuudesta olla kaikki mahdollinen tieto saatavilla. Hyvä CRM-järjestelmä auttaa asiakashallinnassa oleellisesti. Kaikkea ei tarvitse muistaa itse, vaan järjestelmästä löytyy paljon asiakkaisiin liittyvää dataa, jonka jokainen myyjä kirjaa järjestelmään.

Mieti, onko CRM-järjestelmässäsi kaikki tarpeellinen ja palveleeko se yrityksesi asiakashallintaa parhaalla mahdollisella tavalla. CRM-järjestelmä voi auttaa ohjaamaan yrityksesi toimintaa yhä asiakaslähtöisemmäksi, jos käytät juuri sinun yrityksesi tarpeisiin suunniteltua järjestelmää. Muista kuitenkin, että CRM-järjestelmä vaatii myös yrityksen sisällä sovitut toimintatavat ja niiden noudattamisen, jotta se toimii parhaalla tavalla. Hyvästäkään järjestelmästä ei ole hyötyä, jos sitä ei hyödynnetä oikein.

2018-12-11T10:55:26+02:0011.12.2018|