Asiakastietojärjestelmä – mitä se merkitsee B2B-myyjälle?

Asiakastietojärjestelmä on hyödyllinen sekä johdolle että myyjälle. Vaikka monet jo ymmärtävät hyödyt, kuulee ajoittain myös sellaisia mielipiteitä, että ainoastaan johto hyötyy järjestelmästä ja myyjälle se on pelkkä riesa. Mitä asiakastietojärjestelmä sitten merkitsee myyjälle ja miksi se on myös myyjälle erinomaisen hyödyllinen työkalu?

Asiakastietojärjestelmän hyödyt on perusteltava myyjille

Johdon kannalta järjestelmän hyödyt ovat selvät: myyntijohto pääsee seuraamaan myynnin aktiivisuutta helposti koko organisaation tasolla. Jotta asiakastietojärjestelmästä saadaan kaikki irti, johdon on osattava kuitenkin perustella asiakastietojärjestelmän merkitys koko organisaatiolle ja jokaiselle myyjälle.

Usein B2B-myyjät eivät ole kovin hanakoita CRM:n käyttöön sen vuoksi, että sen ajatellaan lisäävän ylimääräistä hallinnollista työtä, joka vie ajan itse myyntityöltä. Myyjät usein kokevat, että he joutuvat käyttämään aikaa monimutkaisen järjestelmän kanssa pelaamiseen, vaikka Excel toimisi varsin mainiosti.

Asiakastietojärjestelmä hyödyttää jokaista myyjää

Hyvä ja yritykselle soveltuva asiakastietojärjestelmä hyödyttää myyjää paljon. Asiakastietojärjestelmä tarjoaa asiakasyrityksestä historiatietoa ja kontaktihenkilöt. Uuden myyjän ei siis tarvitse alkaa keräilemään tietoa uudestaan, jos asiakasyritystä aikaisemmin hoitanut myyjä on sen tehnyt. Jos kaikki myyjät hoitavat oman osuutensa, on kaikki asiakastieto helposti saatavissa järjestelmästä.

Asiakastietojärjestelmään voi usein myös tallentaa asiakirjapohjia ja muuta tarvittavaa materiaalia. Näin ollen myyjältä säästyy aikaa, kun joka kerta ei tarvitse alkaa miettimään asiakirjojen sisältöjä tai sähköpostiviestien rakennetta.

Lisäksi myynnin ja johdon välisessä raportoinnissa säästyy aikaa, kun esimerkiksi myyntijohtaja voi tarkistaa myynnin tilanteet suoraan CRM:stä, jolloin säästetään aikaa ylimääräisiltä puheluilta tai sähköpostiviesteiltä.

Koko myyntiosasto mukaan järjestelmän valintaan

Jotta asiakastietojärjestelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty, on kaikkien myyjien oltava sitoutuneita sen käyttöön. Myyjien olisi lisäksi tärkeää olla mukana valitsemassa järjestelmää, jotta osataan valita juuri organisaatiolle sopiva ja sen tarpeisiin vastaava asiakastietojärjestelmä.

2018-11-21T14:03:49+03:0013.11.2018|